Goal Zero Yeti 400 Lithium Review: A Glorified Battery?